Handelsbetingelser Service & Garanti

Service og garantiordning

Selv det bedste udstyr på markedet kan have defekter. Vi bestræber os på at have kvalitetsprodukter, fordi vores kunder fortjener udstyr som virker, blandt andet derfor er langt størstedelen af vores produkter producerede i EU! Alligevel kan det ikke undgås at der en sjælden gang imellem er defekter på alt slags udstyr uanset leverandør og oprindelsesland. Vi har derfor valgt at give vores kunder mulighed for at tegne en udvidet serviceordning på alt vores fabriksnye udstyr.

Vores udstyr sælges normalt med reservedelsgaranti, hvor reservedelene bliver sendt gratis til vore kunder i de første 12 måneder af produktets levetid. Omkostninger til fejlsøgning og udskiftning er op til kunden selv. Vi bistår naturligvis med erfaring, gode råd og hjælp til fejlfinding og udbedring. Denne garanti er normen indenfor branchen. Delicati udfører også reparation og service hos kunden, såfremt dette er aftalt under garantiperioden.

Ønsker i en udvidet tryghed og mindskning af uforudsete omkostninger, kan i med fordel tilkøbe vores udvidede serviceordning. Vi har valgt at lave en lavpris garantiordning, hvori vi motiverer vores kunder til selv at rette småfejl og små gener. Dette gør vi ved at have en serviceordning, hvor et udkald koster 350 kr. excl. moms pr. sag. På denne måde bidrager alle til at små problemer bliver løst pr. telefon og dermed ikke koster hverken kunde eller serviceteamet mere tid eller flere omkostninger end højst nødvendigt. Servicegebyret er således den maksimale omkostning et nedbrud kan have, med mindre nedbruddet skyldes egen skyld eller forkert brug. I sådanne tilfælde vil den faktiske serviceomkostning blive faktureret.

Prisen på udvidet garanti afhænger af udstyrets art og perioden du ønsker at være dækket i. Regler for garantiordningen er:

  • Ved udstyr til en værdi under 5000 kr. excl. moms skal udstyret sendes til vores adresse uden omkostninger for Delicati.dk
  • Ved enhver servicesag, som kræver teknikerbesøg vil blive faktureret 350 kr. excl. moms i opstartsgebyr pr. sag (ikke pr. besøg)
  • Servicesager ved vores udvidet garanti får samme hurtige reaktionstid og  højeprioritering, som kunder uden garantiordning.
  • Den udvidede garanti gælder fra købsdato og henholdsvis 1 og 2 år frem. Der tages ikke højde for evt. senere ibrugtagningsdato.

Som ved alle andre garantier dækkes selvforskyldte skader ikke. Desuden forbeholder Delicati.dk sig retten til at kreditere udstyret eller omlevere til udstyr med minimum samme specifikationer og kvalitet, såfremt der er sket ændringer på markedet eller sortimentet i mellemtiden. Garantien gælder kun mangler ved selve udstyret og ikke på følgeskader på indhold mv. delicati.dk forbeholder sig retten til at nægte service til kunder, som har forfaldne saldi hos os.

Garantien gælder udbedring indenfor rimelig tid og vores servicenetværk sørger naturligvis for at dette sker hurtigst muligt. Det kan ikke forventes at Delicati.dk har erstatningsudstyr i en evt. reparationsperiode, men opleves en længere uduelighedsperiode vil Delicati.dk altid bestræbe sig på at finde erstatningsudstyr eller midlertidige løsninger, såfremt det står i vores magt. Udbedring sker indenfor normal arbejdstid og kun i hverdage – er der brug for weekend-udrykning hjælper vi gerne, hvis det står inden for vores eller serviceteamets magt, men ved akutte udrykninger skal påregnes merpris.

Ansvarsbegrænsning

Sælger er aldrig ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab eller tab ved købers misligholdelse af sine forpligtelser. Således kan sælgers ansvar begrænses til udelukkende at kunne henføres til det leverede udstyr. Delicati.dk tager ikke ansvar for udstyr, som er ukorrekt monteret og eventuelle farer der opstår i denne forbindelse. Desuden er det også købers forpligtelse at tjekke at udstyret købt hos Positivo lever op til gældende lovgivning.

Værneting

Enhver tvist mellem sælger og køber afgøres ved retten i Århus med sædvanlig appeladgang.

Mangler og produktansvar

Sælger kan i garantisager  kræve at foretage udbedring, omlevering eller efterlevering, såfremt dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber. Ombytning og deraf følgende ind/ud, op og nedbæring vurderes ikke at være en væsentlig ulempe idet sælger udelukkende forpligter sine leverancer til kantstenslevering, hvorfor returvarer er efter samme regelsæt. Køber kan ikke hæve handlen helt eller delvist eller på anden måde kræve afslag eller erstatning, medmindre sælger har udvist grov uagtsomhed eller forsæt. Det kan ikke anses for at være en mangel, såfremt der ikke forefindes dansk manual.

Sælger er kun ansvarlig for produktskader i forhold til køber, såfremt det bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger. Med mindre der godgøres at sælger har handlet groft uagtsomt eller forsætligt, er sælger ikke produktansvarligt for følgende: Skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens det leverede er i købers besiddelse, Skader på produkter, der er fremstillet af køber, Skader på produkter, hvori de af køber eller tredjemand fremstillede produkter indgår.

Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar ved ovennævnt bestemmelser er begrænset i forhold til køber.

Forsinkelse med levering

Delicati.dk er ikke ansvarlig for forsinkelse med leveringen, såfremt forsinkelsen skyldes force majeure eller forsinkelse opstået ved ekstern part. Alle forhold udenfor sælgers kontrol – herunder også importforbud, arbejdskonflikter mv. er ligeledes ikke sælgers ansvar. I tilfælde af forsinkelse vil rettidig leveringstiden således blive udskudt med et tidsrum svarende til hindringens varighed. Ved øvrig forsinkelse kan køber hæve aftalen, såfremt sælger ikke har leveret senest 30 dage efter at have modtaget skriftligt krav om levering fra køber.

Returret

Der er 14 dages returret på varer i original emballage eller for varer som er i samme stand som da de blev leveret. Fragtomkostninger tur og retur refunderes ikke. Der opkræves et returneringsgebyr på 15% af prisen for varen, dog mindst 500 kr. excl. moms. Bestillingsvarer refunderes ikke medmindre andet er særskilt skrevet på fakturaen.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!